Календар рада основних школа

Kalendar os V-2018-2019

Извод из Правилника о школском календару:

Прво полугодиште почиње у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршава се у петак, 21. децембра 2018. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана.
Друго полугодиште почиње у уторак, 15. јануара 2019. године и завршава се: у петак 14. јуна 2019. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 100 наставних дана, а у петак, 31. маја 2019. године, за ученике осмог разреда и има 90 наставних дана.

Зимски распуст почиње у понедељак, 24. децембра 2018. године, а завршава се у понедељак, 14. јануара 2019. године.

Пролећни распуст почиње у петак, 19. априла 2019. године, а завршава се у четвртак, 02. маја 2019. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 17. јуна 2019. годибе, а завршава се у петак, 31. августа 2019. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у суботу, 31. августа 2019. године.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 12.04.2019. године и у суботу, 13.04.2019. године, а завршни испит у понедељак, 17.06.2019. године, уторак, 18.06.2019. године и среду, 19.06.2019. године.

У суботу, 17. новембра 2018. године настава се изводи према распореду часова за понедељак, у суботу 19. јануара 2019. године настава изводи према распореду часова за петак, а у суботу 04. маја 2019. године настава се изводи према распореду часова за понедељак.

Текст Правилника:

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ