Календар рада основних школа

25_2019.pdf

Извод из Правилника о школском календару:

Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у понедељак, 23. децембра 2019. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана.
Друго полугодиште почиње у среду, 15. јануара 2020. године и завршава се: у уторак 16. јуна 2020. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 100 наставних дана, а у уторак, 2. јуна 2020. године, за ученике осмог разреда и има 90 наставних дана.

Зимски распуст почиње у уторак, 24. децембра 2019. године, а завршава се у уторак, 14. јануара 2020. године.

Пролећни распуст почиње у петак, 10. априла 2020. године, а завршава се у понедељак, 20. априла 2020. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 17. јуна 2020. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 27.03.2020. године и у суботу, 28.03.2020. године, а завршни испит у среду, 17.06.2020. године, четвртак, 18.06.2020. године и петак, 19.06.2020. године.

Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу школске године (субота – 14. септембар или 21. септембар 2019. године у првом полугодишту и субота 23. или  30. маја 2020. године у другом полугодишту) за организовање и реализацију активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских активности, области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке активности… док наставних субота нема.

У уторак, 12. новембра настава се изводи према распореду од понедељка, у среду, 20. новембра 2019. године настава се изводи према распореду од понедељка, у четвртак, 28. новембра 2019. године настава се изводи према распореду од петка

Ненаставни дани у току године су:

– Дан примирја у Првом светском рату, који пада у понедељак, 11. новембра 2019. године је нерадни и ненаставни дан

– Свети Сава – Дан духовности, који пада у понедељак, 27. јануара 2020. године и ненаставни је дан.

– Сретење – Дан државности, који пада у суботу, и недељу 15. и 16. фебруара 2020. године, обележава се првог наредног радног дана у понедељак 17.02.2020. године као нерадни и ненаставни дан

– Празник рада, који пада у петак и суботу 1. и 2. маја 2020. године, нерадни су и ненаставни дани.

Текст Правилника:

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ