Зелени мускетари

Мали еколози су ученичка организација чији је циљ ширење еколошке свести и активно учешће у уређењу школе и побољшању здравог живота ученика и запослених.

Наша визија је да сви учесници школског живота буду континуирано ангажовани на озелењавању и оплемењивању школског живота.

Наша мисија је да кроз организовање различитих активности , пројеката и конкурса омогућимо ученицима, родитељима и запосленима да узму учешће.

(клик на сличицу)

cropped-cropped-zeleni-musketari6